Komparacja układów kombinowanych turbina gazowa - turbina parowa oraz silnik o zapłonie samoczynnym - turbina parowa w pływających elektrowniach morskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komparacja układów kombinowanych turbina gazowa - turbina parowa oraz silnik o zapłonie samoczynnym - turbina parowa w pływających elektrowniach morskich

Abstrakt

Przedstawiono porównania układów kombinowanych w pływających elektrowniach morskich. Do rozważań przyjęto układ kombinowany turbina gazowa - turbina parowa i porównano go z układem kombinowanych silnik o zapłonie samoczynnym (Marine Diesel Engine). Porównano uzyskane dodatkowe moce, sprawności z wykorzystaniem ciepłą zawartego w spalinach wylotowych z silnika tłokowego lub turbiny gazowej. Przyjęto kilka typów turbin gazowych oraz dwa silniki wolnoobrotowe dużych mocy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 283 - 294
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Olszewski W.: Komparacja układów kombinowanych turbina gazowa - turbina parowa oraz silnik o zapłonie samoczynnym - turbina parowa w pływających elektrowniach morskich// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wydz. Mechaniczny PG, 2012, s.283-294
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi