Kompetencje członków zespołu wirtualnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompetencje członków zespołu wirtualnego

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki wirtualnej współpracy, która wymaga od osób tworzących zespół oraz od lidera zespołu szczególnych kompetencji. Skoncentrowano się na wiedzy, cechach i umiejętnościach członków zespołu wirtualnego, które są konieczne, by efektywnie realizowali oni założone cele, kreując jednocześnie relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Artykuł zawiera przegląd literatury dotyczącej kompetencji członków zespołu wirtualnego i wskazuje obszary wymagające dalszej naukowej eksploracji. Efektem końcowym artykułu jest opracowanie modelu kompetencji członka zespołu wirtualnego, która może być stosowana jako profil idealnego kandydata w rekrutacji do tego typu zespołów.

Cytowania

 • 1

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 780 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego strony 33 - 44,
ISSN: 2450-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Kompetencje członków zespołu wirtualnego// STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. -., nr. 48/2 (2017), s.33-44
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.18276/sip.2017.48/2-03
Bibliografia: test
 1. Blackburn R., Furst S., Rosen B. (2003). Building Winning Virtual Team. KSAs, Selection, Training, and Evaluation, W: C.B. Gibson, S.G. Cohen (red.). Virtual Teams That Work. Creating Conditions for Virtual Team Effectiveness. John Wiley & Son, San Francisco.
 2. Dagan I., Mandell D. (2006). Virtual Team Work. CISV International Ltd. Virtual Team Work Guide.
 3. Derven M. (2016). Four drivers to enhance global virtual teams. Industrial and Commercial Training, tom 48, nr 1, s. 1 -8, DOI 10.1108/ICT-08-2015-0056. otwiera się w nowej karcie
 4. DuFrene D.D., Lehman C.M. (2012). Communications strategies for Virtual Teams, Business Expert Press, New York. otwiera się w nowej karcie
 5. Ferazzi K. (2014). Getting Virtual Teams Right. Harvard business Review, nr 12. Pobrano z: https://hbr.org/2014/12/getting-virtual-teams-right.
 6. Grucza B., Klekowski T., Mittelstaedt E., Pyda E., Zakrzewska M. (2012). Elementarz Telepracy. Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji Lewiatan, Warszawa.
 7. Harvey M., Novicevic M.M., Garrison G. (2004). Challenges to staffing global virtual teams. Human Resource Management Review, nr 14, s. 275 -294, DOI: 10.1016/j.hrmr.2004.06.005. otwiera się w nowej karcie
 8. Herdan A., Stuss M. (2005). Miejsce wirtualnych organizacji we współczesnym zarządzaniu. Zagadnienia Techniczo -Ekonomiczne, tom 50, nr 2/3, s. 235 -243.
 9. Hertel G., Geister S., Konradt U. (2005). Managing virtual teams: A review of current empirical research. Human Resource Management Review, 15, 69 -95, DOI: 10.1016/j.hrmr.2005.01.002. otwiera się w nowej karcie
 10. Hertel G., Konradt U., Voss K. (2006). Competencies for virtual teamwork: Development and validation of web-based selection tool for members of distributed teams. European Journal of Work and Organizational Psychology, nr 15 (4), s. 477 -504, DOI: 10.1080/13594320600908187. otwiera się w nowej karcie
 11. Hilarowicz A., Pollak A. (2010). Zespół wirtualny jako przykład rozwiązania innowacyjnego i narzędzia do tworzenia innowacji, Chowanna 2, 163 -17.
 12. Hill N.S., Bartol K.M. (2016). Empowering Leadership and Effective Collaboration in Geographically Dispresed Teams. Personel Psychology, nr 69, s. 159 -198, DOI: 10.1111/peps.12108. otwiera się w nowej karcie
 13. Hoegl M., Muethel M. (2016). Enabling Shared Leadership in Virtual Project Teams: A Practitioners' Guide. Project Management Journal, tom 47, nr 1, s. 7 -12, DOI: 10.1002/pmj. 14. Hudson Research & Consulting, Inc., Global Virtual Teams, Pobrane z: http://www.hudsonrc.com/solutions/global-virtual-teams/. otwiera się w nowej karcie
 14. Kawka T., Listwan T. (2010). Dobór pracowników. W: T. Listwan (red.) Zarządzanie kadrami (s. 101 -147). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 15. Killingsworth B., Xue Y., Liu Y. (2016). Factors influencing knowledge sharing among global virtual teams. Team Performance management, tom 22, nr 5/6, s. 284 -300, DOI: 10.1108/TPM-10-2015-0042. otwiera się w nowej karcie
 16. Kisperska-Moroń D. (2008). Świat wirtualnych organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochrona Pracy w Katowicach, nr 1(4), s. 7 -16.
 17. Lenard D. (2009). Nowe umiejętności miękkie: kompetencje wirtualne. Pobrane z: http://hrstandard.pl/2009/07/27/nowe-umiejetnosci-miekkie-kompetencje-wirtualne/.
 18. Liu X., Maqjuka R.J., Lee S. (2008). The effects of cognitive thinking styles, trust, conflict management on online students' learning and virtual team performance. British Journal of Educational Technology, tom 39, nr 5, s. 829 -846, DOI: 10.1111/j.1467-8535.2007.00775.x otwiera się w nowej karcie
 19. Marković D., Radowić-Marković M., Minović J. (2015). A new virtual team competence defining model. Economic Research-Economska Istrazivanja, tom 28, nr 1, 1034 -1045. otwiera się w nowej karcie
 20. Opolska A., Karbowski A., Cichocki M. (2009). Wirtualna inteligencja emocjonalna. E-mentor nr 3 (30).
 21. Pathak A.A. (2015). Effective knowledge management boots virtual teams. Human Resource Management International Digest, tom 23, nr 3, s. 26 -28, DOI: 10.1108/HRMID-03-2015-0048. otwiera się w nowej karcie
 22. pmtips.net, (2010). Virtual Teams: Key Success Factors -Part 3. Pobrano z: http://pmtips.net/blog- new/virtual-teams-key-success-factors-part-3. otwiera się w nowej karcie
 23. Tannenbaum S.I., Mathieu J.E., Salas E., Cohen D. (2012). Teams Are Changing: Are research and Practice Evolving Fast Enough? Industrial and Organizational Psychology, nr 5, s. 2 -24. otwiera się w nowej karcie
 24. Urquhart S.M. (2009). Virtual Teams: Selection and Assessment of Team Member, Pobrane z: https://pl.scribd.com/document/38600847/Urquhart-HRDV-5750-Virtual-Teams-FINAL-Section-2-of-2.
 25. Wojtaszczyk K. (2013). Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C -ocena na podstawie autodiagnozy studentów. E-mentor nr 2 (49). Pobrano z: http://www.e-
 26. VIRTUAL TEAM MEMBERS' COMPETENCIES Abstract: Article concerns the subject of virtual collaboration that requires the team leaders and team members the specific competencies. There are competencies understood as knowledge, abilities and skills pointed that are needed for effective virtual teamwork and creating team climate based on trust. Article consists of literature review and recommendations referring to future research. The final result of the article is the virtual team member competencies model. It can be used in virtual team stuffing as the ideal candidate profile. Key words: teamwork, virtual teams, virtual social competencies, digital competencies Translated by Beata Krawczyk-Bryłka KOD JEL: J24, M51, D83.
 27. Informacja o autorze: dr Beata Krawczyk-Bryłka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, tel. 58 348 60 05, e-mail: Beata.Krawczyk-Brylka@zie.pg.gda.pl. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 219 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi