Kompetencje właścicieli małych i średnich firm w obliczu jednolitego rynku europejskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompetencje właścicieli małych i średnich firm w obliczu jednolitego rynku europejskiego

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano wybrane elementy kompetencji właścicieli w zależności od sposobu przygotowania się do działalności na Jednolitym Rynku Europejskim (JRE). Badania będące podstawą do dokonania tej charakterystyki zostały przeprowadzone w regionie gdańskim, w roku 1999 na próbce 94 firm.Wyniki badań wskazały na istnienie różnic w charakterystyce właścicieli/menedżerów z firm o różnych strategiach. Właściciele, którzy zachowują się aktywnie poszukując informacji na temat JRE, próbując nawiązywać kontakty, bądź eksportując należeli do grupy o wyższych kompetencjach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG strony 21 - 31,
ISSN: 1644-499X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J.: Kompetencje właścicieli małych i średnich firm w obliczu jednolitego rynku europejskiego// Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG. -., nr. 1 (2002), s.21-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi