Kompilacja scenariuszy przedsięwzięć dla przestrzeni inteligentnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompilacja scenariuszy przedsięwzięć dla przestrzeni inteligentnej

Abstrakt

Przedstawiono sposób transformacji modelu scenariusza podczas kolejnych faz cyklu życia i technik optymalizacji, które mogą być zastosowane do wytworzenia kodu wykonywalnego. Skrócenie czasu przetwarzania i transformacji scenariusza do aplikacji jest bardzo istotne w aplikacjach przetwarzania wszechobecnego (ang. ubiquitous), z uwagi na konieczność zapewnienia płynnego i szybkiego działania przestrzeni. Podano przykładowy wzorzec zachowania przestrzeni odpowiedni dla inteligentnego laboratorium z wyróżnieniem kontekstu oraz scenariusza. Zaprezentowano definicję rozważanego scenariusza oraz sposób jego konsolidacji z usługami oraz jego wykonanie w środowisku przetwarzania scenariuszy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Przedsięwzięcia a scenariusz usług) strony 29 - 43
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dziubich K.: Kompilacja scenariuszy przedsięwzięć dla przestrzeni inteligentnej// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Przedsięwzięcia a scenariusz usług)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.29-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi