Kompleksowa modernizacja lokalnego systemu grzewczego z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz oceną jej kosztu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompleksowa modernizacja lokalnego systemu grzewczego z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz oceną jej kosztu

Abstrakt

Przedstawiono zrealizowaną kompleksową modernizację lokalnego systemu grzewczego z wprowadzeniem skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej opartej na paliwie LNG, wraz z wykorzystaniem energii odnawialnej.Dla wybranego budynku dokonano szacunku zużycia energii na c.o. i c.w.u. z oceną udziału energii odnawialnej oraz oszacowano koszt pobranej energii odniesiony do jednostki powierzchni mieszkania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Racjonalne użytkowanie energii w budynkach - w świetle obowiązujących przepisów UE strony 93 - 102
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Kompleksowa modernizacja lokalnego systemu grzewczego z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz oceną jej kosztu// Racjonalne użytkowanie energii w budynkach - w świetle obowiązujących przepisów UE/ Warszawa: Pol. Komit. Tech. FSNT-NOT Gosp. Energet., 2006, s.93-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi