Kompleksy [CoCl(S2CNR2)(PR'3)] - synteza i właściwości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompleksy [CoCl(S2CNR2)(PR'3)] - synteza i właściwości

Abstrakt

Ditiokarbamianiany metali są związkami o znaczeniu przemysłowym, ale wciąż stanowią obiekt badań podstawowych. Właściwości tego typu kompleksów można korzystnie modyfikować stosując różnorodne dodatkowe ligandy, w tym P-donorowe. Stosunkowo dobrze poznano budowę układów [MCl(S2CNR2)(PR'3)] zwłaszcza dla M=Ni, gdzie dane strukturalne jednoznacznie pokazują płaską kwadratową geometrię rdzenia NiClS2P tworzących się kompleksów. Dla kobaltu budowa związków tego typu nie została dotąd opisana i brak jakichkolwiek danych strukturalnych. Z tego też względu, celem prezentowanej pracy było opracowanie metody syntezy układów o rdzeniu CoClS2P. Związki te zamierzano otrzymać, analogicznie jak w przypadku układów zawierających Ni w centrum metalicznym - w reakcji metatezy pary odpowiednio dobranych związków kompleksowych. Do syntez użyto dichloro-bis(trifenylofosfina)kobalt(II) oraz wcześniej otrzymane ditiokarbaminiany kobaltu(II), gdzie R2=Et2, C4H8, C5H10 oraz C4H8O. W przypadku wszystkich związków podjęto próbę otrzymania ich w postaci monokrystalicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
V Konferencja Naukowa Studentów, Wrocław, 21-23.05.2007 strony 397 - 402
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Gołaszewska J., Mietlarek-Kropidłowska A., Becker B.: Kompleksy [CoCl(S2CNR2)(PR'3)] - synteza i właściwości// V Konferencja Naukowa Studentów, Wrocław, 21-23.05.2007/ Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2007, s.397-402
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 110 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi