Komponenty funkcjonalne komercyjnych witryn internetowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – ujęcie od strony przedsiębiorstwa oraz użytkownika - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komponenty funkcjonalne komercyjnych witryn internetowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – ujęcie od strony przedsiębiorstwa oraz użytkownika

Abstrakt

Zaprezentowano typowe komponenty funkcjonalne obecne na witrynach internetowych podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Skoncentrowano się na komponentach oferujących możliwości logowania oraz personalizacji, forach użytkowników dla informacji oraz opinii o oferowanych produktach, listach odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, programach lojalnościowych oraz społecznościach klienckich, potencjalnych sposobach płatności, jak również na sposobach kontaktów z klientami. Komponenty te zaprezentowano z perspektywy klienckiej, ogniskując się na aspektach uławiających operacje interaktywne w procesie dokonywania zakupów oraz poprawiających satysfakcję oraz ogólne zadowolenie potencjalnych klientów. Omawiane komponenty przeanalizowano również pod kątem aspektów istotnych dla przedsiębiorstwa, takich jak zwiększanie sprzedaży, budowanie i rozszerzanie bazy klientów, umacnianie relacji z klientami, zwiększanie wiarygodności oraz docieranie z informacjami o oferowanych produktach. Pokazano, że rozwój komponentów funkcjonalnych jest zarówno w interesie strony biznesowej (zwiększenie efektywności gospodarczej) oraz klienckiej (zwiększanie ogólnej satysfakcji), a w szczególności całość interakcji biznesowych na linii przedsiębiorstwo – klient powinna odbywać się w paradygmacie „wygrany – wygrany”. Zilustrowano praktyczne przykłady realizacji omawianych komponentów dla konkretnych podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W podsumowaniu, usystematyzowano kierunki dotyczące technik komponowania witryn internetowych w oparciu o zaprezentowane doświadczenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Systemy informatyczne w gospodarce strony 71 - 83
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Brudło P.: Komponenty funkcjonalne komercyjnych witryn internetowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – ujęcie od strony przedsiębiorstwa oraz użytkownika// Systemy informatyczne w gospodarce/ ed. K. Kreft, D. Wach, J. Winiarski Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego , 2013, s.71-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi