Komponenty strony internetowej. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komponenty strony internetowej. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice

Abstrakt

Artykuł dotyczy technologii budowania stron, a także całych serwisów internetowych. Opisano różnorodność komponentów, jakie wchodzą w skład strony internetowej. Poruszono kwestie różnorodności technologicznej komponentów.Aplikacje internetowe podzielono na trzy rodzaje w zależności od typu komponentów, jakie zawierają. Szczegółowo omówiono model dla najprostszego typu stron internetowych i ich komponenty. Pokazano także trójwarstwowy model,jaki najczęściej jest stosowany przy implementacji złożonych aplikacji internetowych. Na zakończenie podano wyniki badań nad popularnością poszczególnych komponentów oraz ich atrybutów w populacji stron internetowych. Stwierdzono, że ilość różnych znaczników może być miarą złożoności i jakości strony.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 35 - 40,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gwoździńska A., Kaczmarek J.: Komponenty strony internetowej. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 19 (2003), s.35-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi