Kompozycje osiowe i aleje w ogrodach egipskich i perskich – ich znaczenie funkcjonalne, estetyczne i symboliczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompozycje osiowe i aleje w ogrodach egipskich i perskich – ich znaczenie funkcjonalne, estetyczne i symboliczne

Abstrakt

Współcześnie rozumiana aleja jest łatwo odczytywalnym elementem kompozycji urbanistycznej i krajobrazowej. Choć kojarzy się ona z nowożytnością, a zwłaszcza barokiem to podstawie przeglądu literatury początków zastosowania idei osiowości w założeniach kompozycyjnych można doszukać się już w starożytnym Egipcie i Persji. Z uwagi na religijne i filozoficzne podstawy kształtowania ogrodów w obu państwach ich kompozycja dyktowana byłą symboliką i znaczeniem. Istotnym środkiem stosowanym do osiągnięcia tych celów były osie kompozycyjne, czasem podkreślane alejami. Artykuł ma na celu przedstawienie cech charakterystycznych dla założeń ogrodowych w obu państwach i opisania, jakie znaczenie w ich obrazie miały te elementy kompozycji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Architektura strony 72 - 76
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
KOŁODZIEJ A.: Kompozycje osiowe i aleje w ogrodach egipskich i perskich – ich znaczenie funkcjonalne, estetyczne i symboliczne// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Architektura/ ed. dr inż. Jędrzej Nyćkowiak, prof. nadzw. dr hab. Jacek Leśny Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s.72-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi