Kompozyty poliuretanowo-gumowe otrzymane przy udziale recyklatów gumowych jako sposób na zagospodarowanie poużytkowych opon samochodowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompozyty poliuretanowo-gumowe otrzymane przy udziale recyklatów gumowych jako sposób na zagospodarowanie poużytkowych opon samochodowych

Abstrakt

W pracy doktorskiej przedstawiono wyniki badań dotyczące opracowania oraz charakterystyki właściwości nowych kompozytów poliuretanowo-gumowych (KPG), przydatnych do zastosowań praktycznych, otrzymywanych z trzech typów lanych elastomerów uretanowych (LEU) oraz dwóch odmian recyklatów gumowych (RG), produkowanych w procesach mechanicznego rozdrabniania poeksploatacyjnych opon samochodowych w temperaturze otoczenia i w warunkach kriogenicznych. Opracowane KPG otrzymywano, w oparciu o technikę reaktywnego formowania (RIM), umożliwiającą w sposób powtarzalny wytwarzanie kompozytów, in situ, z mieszaniny recyklatów gumowych oraz ciekłych lanych elastomerów uretanowych, które syntezowano i utwardzano w procesie formowania gotowych materiałów kompozytowych. Badania właściwości mechanicznych i użytkowych otrzymanych KPG wykazały, że charakteryzują się one wyższymi wskaźnikami właściwości mechanicznych i użytkowych, w stosunku do ich bliskich analogów, wytwarzanych obecnie głównie w postaci kompozytowych wyrobów nawierzchniowych. Badania aplikacyjne wykazały, że opracowane KPG ze względu na ich wysoką wytrzymałość, elastyczność oraz odporność na ścieranie można z powodzeniem wykorzystać w praktyce do wytwarzania przy ich udziale jakościowo nowych wyrobów, o obniżonych materiałowych kosztach wytwarzania, w postaci elastycznych podeszew do obuwia, odbijaczy, opon pełnych i chlapaczy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi