Komputerowa rejestracja oraz analiza parametrów autonomicznego pojazdu elektrycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowa rejestracja oraz analiza parametrów autonomicznego pojazdu elektrycznego

Abstrakt

W referacie przedstawiono układ rejestrujący elektryczne oraz mechaniczne parametry auto-nomicznego pojazdu elektrycznego małej mocy, tj. wózka Melex 745. Pojazd wyposażony jest fabrycznie w przekształtnik energoelektroniczny realizujący płynny rozruch, jazdę oraz hamowanie odzyskowe. Układ rejestrujący oparty jest na przemysłowym komputerze PC wy-posażonym w kartę pomiarową. Zasilacz UPS daje możliwość rejestracji podczas jazdy wóz-ka. Oprogramowanie układu udostępnia szereg funkcji ułatwiających analizę zgromadzonych danych. Możliwa jest rejestracja przebiegów: prądu i napięcia baterii akumulatorów, prądu i napięcia twornika silnika trakcyjnego, prądu wzbudzenia silnika oraz prędkości pojazdu. Za-mieszczono przykładowe wyniki rejestracji oraz ich krótką analizę. Zwrócono uwagę na moż-liwości wykorzystania przedstawionego układu w procesie dydaktycznym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 79 - 84,
ISSN: 1425-5766
Tytuł wydania:
Zastosowanie komputerów w nauce i technice`2006 : XVI cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2006. strony 79 - 84
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jarzębowicz L., Karwowski K.: Komputerowa rejestracja oraz analiza parametrów autonomicznego pojazdu elektrycznego// Zastosowanie komputerów w nauce i technice`2006 : XVI cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2006./ Gdańsk: Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG, 2006, s.79-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi