Komputerowe monitorowanie procesu dydaktycznego w laboratorium podstaw miernictwa. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe monitorowanie procesu dydaktycznego w laboratorium podstaw miernictwa.

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest nowa metoda wspomagania kształcenia, oparta na komputerowym monitorowaniu pracy studenta, sprawdzaniu jego wiedzy i aktywności w trakcie zajęć laboratoryjnych. Komputer wspomaga nauczyciela w procesie dydaktycznym, kierując działaniami studenta, przydzielając konkretne zadania i kontrolując sposób ich wykonania. Koncepcja komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego została pomyślnie wdrożona w Laboratorium Podstaw Miernictwa (LPM) Politechniki Gdańskiej. Na potwierdzenie skuteczności i przydatności zastosowanej metody monitorowania procesu dydaktycznego przeprowadzono analizę statystyczną wyników prac studenckich oraz wskazano na korzyści wynikające z jej wdrożenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
MWK´2003. VI Szkoła - Konferencja. Metrologia Wspomagana Komputerowo. T.2 strony 29 - 36
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kowalewski M., Zielonko R., Toczek W.: Komputerowe monitorowanie procesu dydaktycznego w laboratorium podstaw miernictwa. // MWK´2003. VI Szkoła - Konferencja. Metrologia Wspomagana Komputerowo. T.2/ Warszawa: Wydz. Elektron. WAT, 2003, s.29-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi