Komputerowe stanowisko diagnostyczne do badania synchronizatorów prądnic. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice. Gdańsk 2003XIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe stanowisko diagnostyczne do badania synchronizatorów prądnic. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice. Gdańsk 2003XIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk.

Abstrakt

Zadaniem synchronizatorów prądnic jest przeprowadzenie dwóch obiektów elektroenergetycznych ze stanu pracy asynchronicznej do stanu synchronizmu. Od ich stanu technicznego zależy jakość i bezpieczeństwo prowadzonego procesu synchronizacji. Przedstawione w referacie komputerowe stanowisko diagnostyczne pozwala na wykonanie zestawu testów i badań kontrolnych istotnych parametrów synchronizatora. Uzyskane w ten sposób informacje są podstawą do oceny stanu technicznego synchronizatora i jego gotowości do prawidłowej realizacji procesu synchronizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 173 - 178,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zawalich J.: Komputerowe stanowisko diagnostyczne do badania synchronizatorów prądnic. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice. Gdańsk 2003XIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk.// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 19 (2003), s.173-178
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi