Komputerowe symulacje modelu bezpiecznika krótkotopikowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe symulacje modelu bezpiecznika krótkotopikowego

Abstrakt

Analizuje się działanie bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych (CHCL) w oparciu o symulację komputerową. Bezpiecznik krótkotopikowy stanowi główny tor prądowy ogranicznika a jego charakterystyki decydują o własnościach CHCL. W symulacji działania ogranicznika istotnym problemem jest taki dobór modelu bezpiecznika krótkotopikowego, aby pomimo daleko idących zmian jego własności, w czasie działania, od momentu pojawienia się prądu zwarciowego do pełnego wyłączenia, możliwe było prawidłowe sterowanie równoległym łącznikiem półprzewodnikowym. Do analizy działania CHCL użyto uogólnionego modelu opartego na bilansie mocy (czarna skrzynka), przyjmując, że bezpiecznik, zarówno przed rozpadem topika, jak i po zapaleniu się łuku przedstawia w obwodzie pewną przewodność zależną od warunków chłodzenia.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 89 - 92,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Leśniewski P.: Komputerowe symulacje modelu bezpiecznika krótkotopikowego// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 26 (2009), s.89-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi