Komputerowe wspomaganie badań endoskopowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe wspomaganie badań endoskopowych

Abstrakt

Niżej przedstawiono trendy rozwojowe systemów telemedycznych. Na tym tle za-prezentowano architekturę opracowanego systemu wspomagającego badania endo-skopowe. Ukazano sposób realizacji jego kolejnych wersji oraz budowę podsta-wowych komponentów w technologii WWW. Szczególną uwagę zwrócono na rejestra-cję badania endoskopowego i sporządzanie jego opisu w standardzie MST.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia strony 82 - 97
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi