KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE BUDOWNICTWA PRZY PROJEKTOWANIU SŁUPÓW ŻELBETOWYCH WG EC - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE BUDOWNICTWA PRZY PROJEKTOWANIU SŁUPÓW ŻELBETOWYCH WG EC

Abstrakt

W artykule przedstawiony został autorski program komputerowy służący do projektowania i wymiarowania słupów w konstrukcjach żelbetowych z uwzględnieniem zjawisk wpływających na ich pracę oraz informacji dotyczących projektowania wg EC. Język który posłużył do napisania oprogramowania to środowisko C++. Program przeprowadza użytkownika przez poszczególne etapy wymiarowania: od wprowadzenia podstawowych danych takich jak wymiary, klasa betonu, klasa stali zbrojeniowej oraz siły działające na słup, poprzez obliczenia współczynnika pełzania z uwzględnieniem wpływu imperfekcji w zależności od schematu podparcia, jak również od liczby elementów współpracujących w przeniesieniu obciążeń, długości wyboczeniowej aż do wygenerowania wykresu krzywej interakcji. Wynikiem końcowym obliczeń są dwa punkty zależności liczone wg metody nominalnej sztywności oraz nominalnej krzywizny. Położenie tych punktów względem krzywej granicznej decyduje o tym, czy nośność słupa jest zapewniona, czy została przekroczona. Treść opracowania opisuje w sposób szczegółowy działanie programu oraz metodykę i zjawiska, które trzeba uwzględnić przy projektowaniu osiowo i mimośrodowo ściskanych elementów konstrukcji żelbetowych zgodnie z normami europejskimi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIII Konferencja Naukowo-Techniczna - TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI 2014 strony 207 - 209
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Zielińska M., Grębowski K.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE BUDOWNICTWA PRZY PROJEKTOWANIU SŁUPÓW ŻELBETOWYCH WG EC// XIII Konferencja Naukowo-Techniczna - TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI 2014/ ed. dr hab. Elżbieta Szymczyk Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2014, s.207-209
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi