Komputerowe wspomaganie procesu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe wspomaganie procesu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym

Abstrakt

W niniejszym rozdziale przedstawiono oprogramowanie ProSIL wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym. Program ProSIL składa się z dwóch modułów wspomagających: określenie wymaganego poziomu SIL (moduł ProSILen) oraz weryfikację SIL (moduł ProSILer). W aplikacji ProSIL zaimplementowano opracowaną w trakcie badań metodykę analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego w projektowaniu i użytkowaniu systemów SIS zgodnie z wymaganiami z PN-EN 61508 i PN-EN 61511. Do określania wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL dla zdefiniowanych funkcji bezpieczeństwa w module ProSILen wykorzystuje się metody matrycy oraz grafów ryzyka. Do weryfikacji SIL systemów SIS i BPCS zastosowano metody ilościowe wykorzystujące schematy blokowe niezawodności, grafy Markowa, drzewa niezdatności i technikę cięć minimalnych oraz gotowe modele probabilistyczne systemów E/E/PE zawarte w normach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego strony 205 - 221
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Barnert T., Kosmowski K., Porzeziński M., Kozyra M., Śliwiński M.: Komputerowe wspomaganie procesu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym// W : Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego/ ed. Kazimierz T. Kosmowski Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s.205-221
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi