Komputerowe wspomaganie zarządzania grupą przedsięwzięć - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe wspomaganie zarządzania grupą przedsięwzięć

Abstrakt

Sukces wdrożenia platformy EPM zależy przede wszystkim do włąściwego przygotowania procedur zarządzania projektami w środowisku wieloprojektowym osób korzystających z systemu, kultury organizacji oraz właściwego motywowania osób mających korzystać z systemu, tak aby eliminować ich opory wobec nowych rozwiązań. Ważna jest także właściwa komunikacja pomiędzy jednostkami organizacyjnymi mającymi korzystać z platformy EPM.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 43 - 50,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Wiczewski S.: Komputerowe wspomaganie zarządzania grupą przedsięwzięć// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., nr. nr 6 = 689 (2007), s.43-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi