Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanym w oparciu o podejście adaptacyjne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanym w oparciu o podejście adaptacyjne

Abstrakt

opracowanie niniejsze ma na celu przeanalizowanie możliwości komputerowego wspomagania projektów innowacyjnych realizowanych w oparciu o podejście adaptacyjne. aby móc osiągnąć założony cel, przeanalizowano wymogi związane z prowadzaniem tego typu projektów. zidentyfikowane zostaną kluczowe obszary, mające znaczenie dla ich sukcesu. przeanalizowano i zweryfikowano możliwości komputerowych narzędzi, takich jak na przykład microsoft project i microsoft project server pod kątem możliwości wspierania wybranych obszarów zarządzania projektami innowacyjnymi. zestawienie możliwości systemów komputerowych, ze specyficznymi potrzebami związanymi z prowadzenie projektów innowacyjnych, pozwoli na ocenę, czy rzeczywiście programy komputerowe mogą być pomocne w prowadzeniu tego typu projektów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi strony 126 - 146
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Wilczewski S.: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanym w oparciu o podejście adaptacyjne// Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi/ ed. red. nauk M. Wirkus, A. Lis. Warszawa: Difin, 2012, s.126-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 130 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi