Komputerowo wspomagane zapewnienie jakości w elastycznym wytwarzaniu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowo wspomagane zapewnienie jakości w elastycznym wytwarzaniu

Abstrakt

Komputerowo wspomagane zapewnienie jakości (CAQ) ma obecnie duże znaczenie w przemyśle maszynowym, produkującym wyroby o wysokiej jakości i konkurencyjne rynkowo. W związku z potrzebą zapewnienia jakości oraz tendencją do zmniejszania liczności partii, aż po produkcję jednostkową zorientowaną na klienta, sytuacja komplikuje się. W praktyce oznacza to potrzebę przystosowania konwencjonalnych metod kontroli jakości do potrzeb komputerowo wspomaganej kontroli jakości wyrobu opartej m.in. na statystycznej kontroli jakości. Referat jest studium próby zastosowania elementów logiki rozmytej i symulacyjnych metod analizy procesu do systemu komputerowo wspomaganego zapewnienia jakości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Przybylski W., Wiśniewska A.: Komputerowo wspomagane zapewnienie jakości w elastycznym wytwarzaniu// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi