Komputerowy model mechanicznego zespolenia ścian żołądka - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowy model mechanicznego zespolenia ścian żołądka

Abstrakt

Celem pracy jest zoptymalizowanie połączenia szytego ścian żołądka. Optymalizacja ma obejmować zmianę konfiguracji zszywek, co wpłynie na poprawę szczelności zespolenia. W niniejszej pracy omówiony został sposób tworzenia modelu elementów skończonych MES tkanki miękkiej. Przedstawione założenia będą stanowić bazę do dalszych modyfikacji, opartych na danych materiałowych, zebranych w trakcie badań elastyczności próbek tkanki żołądka. Działania te mają na celu znalezienie modelu hipersprężystego, najlepiej opisującego charakter badanego materiału.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna nr 21, strony 191 - 200,
ISSN: 1234-5563
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Karczewska M.: Komputerowy model mechanicznego zespolenia ścian żołądka// Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna. -Vol. 21., nr. 4 (2016), s.191-200
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi