Komputerowy system do rejestrowania danych obrazowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowy system do rejestrowania danych obrazowych

Abstrakt

Niniejsza praca zawiera opis komputerowego systemu do rejestrowania danych obrazowych. Przedstawione w niej są podstawowe założenia, jakie należy przyjąć, a także problemy, które należy rozwiązać w procesie projektowania systemu takiego typu. Większość uwagi poświęcono technologiom umożliwiającym wykorzystanie bezprzewodowej transmisji danych. Na przykładzie komputerowego modelu systemu do rejestrowania danych obrazowych opisano problemy, jakie może napotkać projektant takiego systemu.Zasada działania i procedury zastosowane w omawianym systemie przedstawiono w sposób ogólny, jednakże nie pozbawiony istotnych szczegółów. Umożliwia to większe skupienie uwagi czytelnika na kwestiach najbardziej istotnych i problematycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 1, strony 229 - 236,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Brewka M., Staszkiewicz L.: Komputerowy system do rejestrowania danych obrazowych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 1., nr. nr 9 (2011), s.229-236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi