Komu i jak z sukcesem przekazać pałeczkę? Transfer przedsiębiorstw w polskim sektorze MSP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komu i jak z sukcesem przekazać pałeczkę? Transfer przedsiębiorstw w polskim sektorze MSP

Abstrakt

Transfer biznesu jest fazą w cyklu życia biznesu, przedsiębiorstwa czy właściciela. Nie dla każdej firmy przeniesienie kończy się sukcesem. Część firm „umiera”, a zastępują je nowe, lepiej dopasowane do potrzeb gospodarki. Transfer przedsiębiorstwa trudniejszy jest w firmach mniejszych, gdzie właściciel odgrywa dominującą rolę. W monografii omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z procesem przekazania biznesu w małych i średnich firmach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sukcesję oraz uwypuklone zostały działania umożliwiające sprawne jej przeprowadzenie. Celem monografii jest przedstawienie jak najszerszego spektrum problemu sukcesji w małych i średnich przedsiębiorstwach, zarówno od strony teoretycznej jak i ukazania aspektów praktycznych przekazania małej i średniej firmy. Monografia skierowana jest zarówno do przedsiębiorców/właścicieli małych i średnich firm, praktyków zajmujących się sukcesją, organizacji wspierających działalność przedsiębiorstw jak i do studentów oraz doktorantów kierunków ekonomicznych (potencjalnych sukcesorów, menedżerów firm). W rozdziale pierwszym przeprowadzono teoretyczną próbę przeglądu definicji transferu biznesu oraz skupiono się na procesie sukcesji w małym i średnim przedsiębiorstwie. W rozdziale drugim monografii omówiono najczęściej wybierane przez przedsiębiorstwa sektora MSP w Polsce formy przekazania firmy przez dotychczasowych właścicieli: sukcesję, wprowadzenie zewnętrznego zarządu oraz sprzedaż. Rozdział trzeci monografii poświęcony został nowym rozwiązaniom zawartym w ustawie, dotyczącym ustanowienia zarządu sukcesyjnego. W kolejnej części monografii opisano istotne, praktyczne aspekty związane z wykorzystaniem mechanizmów wprowadzonych ustawą o zarządzie sukcesyjnym w listopadzie 2018 roku. Dokonano analizy najważniejszych rozwiązań odpowiadając m.in. na pytania „czym jest zarząd sukcesyjny?”; „jakie czynności może wykonywać powołany zarządca sukcesyjny?”; „jakie są najważniejsze skutki podatkowe związane z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie zarządu sukcesyjnego?”; a także „dlaczego warto rozważyć wprowadzenie zarządcy sukcesyjnego w firmie rodzinnej?”. Natomiast w rozdziale piątym zwrócono uwagę na możliwość uzyskania wsparcia o różnym charakterze od organizacji czy instytucji, wspomagające poszczególne etapy procesu transferu przedsiębiorstw (szczególnie etap planowania sukcesji), jak również przedstawiono dostępne narzędzia ułatwiające znalezienie potencjalnego sukcesora.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 54 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2020)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M., Kasprzak P., Olczyk M., Richert-Kaźmierska A.: Komu i jak z sukcesem przekazać pałeczkę? Transfer przedsiębiorstw w polskim sektorze MSP. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2020.96 s. ISBN 9788373488267
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi