Komunikacja M2M i kooperacyjny inteligentny system transportowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komunikacja M2M i kooperacyjny inteligentny system transportowy

Abstrakt

W referacie scharakteryzowano komunikację M2M w kontekście przyszłych systemów 5G. Ponadto przedstawiono przyjętą w marcu 2018 roku rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrażania Kooperacyjnego Inteligentnego Systemu Transportowego C-ITS (ang. Cooperative Intelligent Transport Systems). System ten pozwoli na uruchomienie komunikacji typu V2X na obszarze całej Europy. W artykule zawarto zalecenia komisji do Parlamentu Europejskiego w sprawie wymagań technicznych związanych z systemem C-ITS. Wdrożenie tego systemu ma pomóc w zmniejszeniu liczby śmiertelnych ofiar wypadków.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 887 - 890,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Gajewska M., Gajewski S.: Komunikacja M2M i kooperacyjny inteligentny system transportowy// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 11 (2018), s.887-890
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.11.4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi