Komunikacja marketingowa, jako istotny instrument kreujący wizerunek nowego produktu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komunikacja marketingowa, jako istotny instrument kreujący wizerunek nowego produktu

Abstrakt

Niniejszy rozdział przybliża czytelnikom zagadnienia związane z komunikacją marketingową w kontekście wprowadzania na rynek nowych produktów. Opisano w nim pojęcie komunikacji marketingowej, elementy procesu komunikacji marketingowej oraz funkcje pełnione przez komunikację. Przybliżono też rodzaje strategii (w tym strategie przekazu) i omówiono kanały komunikacji. Scharakteryzowano również metody ustalania budżetu na realizację działań komunikacyjnych. W dalszej części opisano wybrane instrumenty komunikacji marketingowej (reklamę i jej media, merchandising, promocję sprzedaży, sprzedaż osobistą, public relations, sponsoring, marketing bezpośredni oraz marketing szeptany). Rozdział kończy określenie sposobów oceny rezultatów zintegrowanych działań instrumentów komunikacji marketingowej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Planowanie i rozwój nowych produktów strony 217 - 240
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Brzozowska-Woś M.: Komunikacja marketingowa, jako istotny instrument kreujący wizerunek nowego produktu// W : Planowanie i rozwój nowych produktów/ ed. M. Wirkus, A. M. Lis Warszawa: CeDeWu, 2015, s.217-240
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi