Komutacja synchroniczna w obwodach elektrycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komutacja synchroniczna w obwodach elektrycznych

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej prądów w gałęziach indukcyjnych z histerezą magnetyczną. Przeprowadzono obliczenia mające na celu określenie wartości maksymalnej prądu pobieranego przez układ po włączeniu napięcia zasilającego. Analizie poddano układ jedno- i trójfazowy. Dla układu jednofazowego zbadano, jaki wpływ na wartość prądu ma chwila włączenia napięcia i wartość strumienia szczątkowego w rdzeniu magnetycznym elementu indukcyjnego. Na tej podstawie określono formułę pozwalającą dobrać chwilę włączenia napięcia w zależności od wartości strumienia szczątkowego, tak aby wartość prądu podczas włączania była minimalna. Analiza układu trójfazowego wykazała, że ta sama formuła może być wykorzystana w celu zminimalizowania prądu pobieranego przez ten układ po włączeniu napięcia zasilającego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IC-SPETO 2006 : XXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice-Ustroń, 24-27.05.2006. T. 1 strony 617 - 620
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Horiszny J., Jankowski P.: Komutacja synchroniczna w obwodach elektrycznych// IC-SPETO 2006 : XXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice-Ustroń, 24-27.05.2006. T. 1/ Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006, s.617-620
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi