KONCEPCJA DWU-ŚMIGŁOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ I ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWEJ NA WZGÓRZU SZUBIENICZNYM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KONCEPCJA DWU-ŚMIGŁOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ I ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWEJ NA WZGÓRZU SZUBIENICZNYM

Abstrakt

Dogodne warunki terenowe Wzgórza Szubienicznego w Gdańsku oraz istniejąca tam infrastruktura stanowią podstawę do rozważenia koncepcji doposażenia instalacji badawczej Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2 w skojarzony, hydro-wiatrowy zespół wytwórczy. W artykule zaproponowano koncepcję budowy elektrowni pompowo-szczytowej z turbinami Francisa oraz elektrowni wiatrowej, na którą będą składać się: turbina konwencjonalna oraz innowacyjna turbina typu CRWT.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 35 - 39,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Karkosiński D., Pacholczyk M.: KONCEPCJA DWU-ŚMIGŁOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ I ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWEJ NA WZGÓRZU SZUBIENICZNYM// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 45 (2015), s.35-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi