Koncepcja kapitałów Pierre'a Bourdieu w badaniach klastrów przemysłowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja kapitałów Pierre'a Bourdieu w badaniach klastrów przemysłowych

Abstrakt

Celem artykułu jest stworzenie podwalin pod spójną koncepcję teoretyczną struktur klastrowych, spełniającą wysokie wymagania stale zmieniającego się pola nauk społecznych. Koncepcja taka winna dawać możliwość dokonywania porównań między klastrami różnych branż oraz będących na różnym etapie rozwoju. Do skonstruowania takiej teorii wykorzystano zmodyfikowaną i uzupełnioną koncepcję kapitałów Pierre'a Bourdieu, kładącą duży nacisk nie tylko na stricte ekonomiczne źródła oddziaływań w klastrze, ale i na człowieka i jego działania jako w największym stopniu wpływające na efektywne funkcjonowanie struktury klastrowej.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Regionalne i Lokalne strony 28 - 46,
ISSN: 1509-4995
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Lis A., Szerenos A.: Koncepcja kapitałów Pierre'a Bourdieu w badaniach klastrów przemysłowych// Studia Regionalne i Lokalne. -., nr. nr 2=36 (2009), s.28-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 184 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi