Koncepcja logistycznego usprawnienia magazynu cross-dockowego przedsiębiorstwa X - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja logistycznego usprawnienia magazynu cross-dockowego przedsiębiorstwa X

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji logistycznego usprawnienia magazynu cross- -dockowego przedsiębiorstwa X. W oparciu o informacje dotyczące stanu faktycznego maga- zynu zostały przeprowadzone badania procesów magazynowych. Po przeprowadzeniu identyfikacji problemów zostały zaproponowane usprawnienia wybranego procesu magazynowego, które polegały na propozycji zmiany sposobu zagospodarowania magazynu. Do tego celu autorzy wykorzystali: analizę SWOT, diagram Ishikawy metodę AHP, ścieżkę krytyczną, wykres Gantta. Przeprowadzona analiza SWOT wykazała, że największym problemem magazynu w Erith jest jego niska wydajność. Diagram Ishikawy pozwolił dokonać szczegółowej analizy wybranego problemu, w magazynie, definiując główne przyczyn ich występowania. Przedmiotowymi problemem była: niska wydajności magazynu, która wynikała z opóźnień w dostawach, słabego przeszkolenia pracowników oraz nieodpowiedniego zagospodarowania powierzchni magazynu. Stąd, aby usprawnić magazyn, a w szczególności przepływ towarów, jaki się w nim odbywa, zasadne wydawało się dokonanie zmian w sposo bie jego zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe zaproponowano zmianę dotychcza- sowego układu magazynu. Wykorzystując metodę AHP dokonano wyboru optymalnego wa- riantu układu magazynu.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Modern Management Review nr XXII, strony 33 - 54,
ISSN: 2300-6366
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Drozd R., Bielski R.: Koncepcja logistycznego usprawnienia magazynu cross-dockowego przedsiębiorstwa X// Modern Management Review. -Vol. XXII., nr. 24(2/2017) (2017), s.33-54
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.7862/rz.2017.mmr.15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi