Koncepcja określania charakterystyk mechanicznych toru bezstykowego podczas procesu regulacji geometrycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja określania charakterystyk mechanicznych toru bezstykowego podczas procesu regulacji geometrycznej

Abstrakt

W referacie zaprezentowano koncepcję wyznaczania sił osiowych występujących w szynach toru bezstykowego oraz możliwości oceny oporów podsypki. Omówiono możliwości wykorzystania oprzyrządowania podbijarki torowej dla pomiarów charakterystyk toru. Przedstawiono wyniki badań toru z użyciem maszyn torowych wykorzystywanych w bieżącym utrzymaniu toru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo strony 195 - 205,
ISSN: 0434-0779
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Grulkowski S.: Koncepcja określania charakterystyk mechanicznych toru bezstykowego podczas procesu regulacji geometrycznej// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo. -., nr. 1559, z. 95 (2002), s.195-205
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi