Koncepcja paradygmatu transformacji zdegradowanych obszarów o potencjale metropolitalnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja paradygmatu transformacji zdegradowanych obszarów o potencjale metropolitalnym

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia budowy paradygmatu przekształceń - w tym rewitalizacji - zdegradowanych obszarów o potencjale metropolitalnym. Zawarto w nim propozycję metody planistycznej, prowadzacej od identyfikacji obszaru po realizację nowych przedsięwzięć urbanistycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich = Transformation of degraded spatial structures of Polish metropolises strony 88 - 131
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Lorens P., Mironowicz I., Ossowicz T.: Koncepcja paradygmatu transformacji zdegradowanych obszarów o potencjale metropolitalnym// Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich = Transformation of degraded spatial structures of Polish metropolises/ ed. pod red. Tomasza Parteki. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2005, s.88-131
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi