KONCEPCJA POMIARU EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ SZPITALA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KONCEPCJA POMIARU EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ SZPITALA

Abstrakt

Rosnące potrzeby zdrowotne związane z wydłużaniem się życia oraz coraz większa świadomość społeczeństwa odnośnie nowoczesnych metod leczenia napotykają na twardą granicę jaką jest niewystarczającą ilość środków w budżecie ochrony zdrowia. Konieczne jest racjonalne korzystanie z ograniczonych zasobów i pomiar efektywności ich wykorzystania. Szpitale w Polsce otrzymują przychody przede wszystkim z kontraktów z NFZ, ważne więc jest, aby wydatkowali środki publiczne z należytą starannością, tym bardziej że na leczenie szpitalne NFZ przeznacza prawie 50% ogółu środków wydawanych na świadczenia zdrowotne. Celem artykułu jest zaproponowanie mierników pomiaru i oceny efektywności operacyjnej szpitali. Na podstawie analizy literatury zaproponowano kliniczne i związane z zarządzaniem mierniki oceny dokonań podmiotu leczniczego. W artykule zastosowano metodę badań literaturowych, oraz zaproponowano 20 wskaźników - mierników dokonań, do wdrożenia na oddziałach szpitalnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 177 - 186,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kujawska J.: KONCEPCJA POMIARU EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ SZPITALA// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 472 (2017), s.177-186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi