Koncepcja pomiaru jakości obsługi klienta w zakładach opieki zdrowotnej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja pomiaru jakości obsługi klienta w zakładach opieki zdrowotnej.

Abstrakt

Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona jest problematyce zarządzania jakością w systemach gospodarczych. Dotyczy ona szczególności metodyki pomiaru jakości obsługi klienta w zakładach opieki zdrowotnej. Ustawiczna transformacja systemów opieki zdrowotnej, zarówno w Polsce i na świecie, jednocześnie niedostatek opracowań, dotyczących zarządzania jakością w opiece zdrowotnej (szczególnie w przychodniach), dowodzi konieczności poszukiwania koncepcji, ukierunkowanych na poprawę jakości tych podmiotach gospodarczych. Niniejszej rozprawie, opracowano krteria jakościowe oraz autorską koncepcję pomiaru i ciagłego doskonalenia jakości obsługi klienta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi