Koncepcja ruchowej optymalizacji efektywności hamowania odzyskowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja ruchowej optymalizacji efektywności hamowania odzyskowego

Abstrakt

Problem wykorzystania energii hamowania przez jej odzysk na drodze elektrycznej nabrał znaczenia wraz z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów wyposażonych w energoelektroniczne przekształtnikowe układy napędowe, pozwalające na odzysk energii hamowania praktycznie w całym przedziale prędkości eksploatacyjnych. Jednym jednak z oczywistych warunków odzysku energii jest możliwość jej przejęcia przez inne pojazdy lub system zasilania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Transportu Szynowego strony 62 - 64,
ISSN: 1232-3829
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Pazdro P.: Koncepcja ruchowej optymalizacji efektywności hamowania odzyskowego// TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. 1-2 (2003), s.62-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi