Koncepcja Smart Cities - obszar Smart Environment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja Smart Cities - obszar Smart Environment

Abstrakt

The Smart Cities Concept– Smart Environment. The paper concentrates on the possibilities of checking the extent to which cities meet the smart city concept. The presented concept concentrates on one of the main smart cities characteristic: Smart Environment. This paper is a result of joint work of specialist from two diff erent areas: management and environmental protection. The interdisciplinary character of the paper is characteristic for smart cities.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Rozwój Lokalny i Regionalny Teorie i Zastosowania. Tom CLXXXIV strony 102 - 118
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Orłowski A., Rosińska P.: Koncepcja Smart Cities - obszar Smart Environment// Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowywania/ ed. Andrzej Klasik, Florian Kuźnik Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2018, s.102-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi