Koncepcja zarządzania systemem ładowania sterowanego do akumulatorów samochodów elektrycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja zarządzania systemem ładowania sterowanego do akumulatorów samochodów elektrycznych

Abstrakt

Praca magisterska

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych na drogach, ładowanie akumulatorów samochodów elektrycznych będzie miało coraz większy wpływ na systemy elektroenergetyczne. Nieograniczone czasowo ładowanie wywoła konieczność poniesienia dodatkowych kosztów rozbudowy systemu elektroenergetycznego.
Rozwiązaniem tego problemu jest sterowanie ładowaniem akumulatorów samochodów elektrycznych, co umożliwi przeniesienie popytu na niewykorzystane zdolności produkcyjne przemysłu energetycznego, np. w nocy. Celem pracy jest opracowanie systemu integracji niekomercyjnych ładowarek samochodów elektrycznych z zamiarem zbiorowego sterowania ładowaniem, umożliwiającym zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa działania systemu elektroenergetycznego.
W ostatniej części zaproponowano system ładowania sterowanego integrującego niekomercyjne ładowarki z infrastrukturą teleinformatyczną przedsiębiorstw energetycznych. Dzięki wymianie danych będzie możliwe zarządzanie poborem mocy przez ładowarki w zależności od sytuacji systemu elektroenergetycznego bez szkody dla kierowców.
Przeprowadzono analizę zagadnienia zarządzania podażą i popytem na energię elektryczną, w otoczeniu rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii, z których produkcja jest niestabilna, co ma negatywny wpływ na system elektroenergetyczny. Omówiono wady i zalety wybranych źródeł energii z punktu widzenia finalnego kosztu energii i wpływu na środowisko. Przedstawiono bariery rozwoju, wady i zalety samochodów elektrycznych. Podjęto ocenę rozwoju elektromobilności w Norwegii, Niemczech i Polsce ze szczególnym uwzględnieniem polityki elektromobilności.
Działanie systemu umożliwi uniknięcie kosztów związanych z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej oraz zwiększy rentowność przedsiębiorstw energetycznych. Zastąpienie paliw płynnych z ropy naftowej energią elektryczną będzie miało pozytywny wpływ na bilans handlowy i zwiększy niezależność energetyczną państwa. Zarządzanie zapotrzebowaniem na energię elektryczną przez ładowarki umożliwi pobór energii elektrycznej w niskiej cenie oraz o możliwie najniższym śladzie węglowym.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Efekty działalności twórczej
Typ:
Efekty działalności twórczej
Rok wydania:
2019
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 138 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi