Koncepcje zarzadzania realizacją przedsięwzięć elektronicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcje zarzadzania realizacją przedsięwzięć elektronicznych

Abstrakt

Przedstawiono główne koncepcje zarządzania realizacją przedsięwzięć w środowisku usług internetowych. Zaprezentowano podstawowe wzorcowe rozwiązania z uwzględnieniem trzech poziomów zarządzania (strategiczny, procesowy, fizyczny). Scharakteryzowano wykorzystywane zasoby (dane, usługi, sieć, uzytkownicy) oraz zasygnalizowano główne problemy zwiazane z zarządzaniem tymi zasobami, przy uwzględnieniu wymagań jakościowych i wykorzystywanej technologii.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Przedsięwzięcia a scenariusze usług) strony 3 - 9
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H.: Koncepcje zarzadzania realizacją przedsięwzięć elektronicznych// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Przedsięwzięcia a scenariusze usług)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.3-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi