KONFIGURACJA SIECI LAN TYPU SOHO DO PRACY W INTERNECIE IPv6 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KONFIGURACJA SIECI LAN TYPU SOHO DO PRACY W INTERNECIE IPv6

Abstrakt

Artykuł przedstawia podstawowe problemy występujące przy migracji środowisk małych sieci do obsługi protokołu IPv6. Wraz z problemami przedstawione zostały propozycje metodologii przeprowadzenia migracji i narzędzia wspomagające ten proces. Przedstawiono system wspierający administratorów w migracji zarządzanych przez nich sieci do obsługi protokołu IPv6. Celem pracy jest analiza problemów procesów migracji IPv4 do IPv6 oraz wskazanie obszarów, w których migracji można dokonać bez kosztownej wymiany sprzętu, oprogramowania i zmian organizacyjnych. W pracy zaprezentowano opracowane przez nas narzędzia migracji dla administratorów sieci typu SOHO. Dostarczają one wiedzę teoretyczną i praktyczne porady dotyczące migracji do IPv6 oraz umożliwiają automatyzację procesu migracji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 21, strony 101 - 120,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Nowicki K., Gumiński W., Podolski K.: KONFIGURACJA SIECI LAN TYPU SOHO DO PRACY W INTERNECIE IPv6// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 21., (2013), s.101-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 160 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi