Konfrontowanie reprezentatywnych struktur spektralnych odpowiedzi impulsowej kanału głosowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konfrontowanie reprezentatywnych struktur spektralnych odpowiedzi impulsowej kanału głosowego

Abstrakt

Ewidentne zróżnicowanie nawyków artykulacyjnych charakterystyczne dla dźwięków mowy różnych języków zmusza do odnajdywania znaczących podobieństw nie w obrazie akustycznym mowy swobodnej, a jedynie w jej zawoalowanych fragmentach odpowiedzialnych za przekaz kodu informacji (sensu). W pracy omówiono metody i rezultaty automatycznego kwalifikowania wybranych leksemów trzech systemów języka na podstawie konfrontowania ich cyfrowych reprezantacji. Owa cyfrowa reprezentacja to omawiane w poprzednich publikacjach OSA pakiety parametrów akustycznych, określane przez autorów mianem reprezentatywnych struktur spektralnych odpowiedzi impulsowej kanału głosowego. Reprezentatywne struktury... utworzono w procesie wygładzania cepstralnego uśrednionych parametrów akustycznych, zaczerpniętych z wielokrotnych parlacji mówców zróżnicowanych co do płci i wieku. Kwalifikowanie automatyczne dźwięków mowy, przynależnych parze leksemów odmiennych języków, sprowadza się w praktyce do określania, wyrażonej w procentach, proporcji zbieżnych oraz rozbieżnych wartości energii prążków w komplecie paralelnych elementów obu konfrontowanych macierzy spektralnych o współrzędnych czasu i częstotliwości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
OSA 2006 : 53 Otwarte Seminarium z Akustyki, Kraków - Zakopane 11-15 września 2006 strony 177 - 182
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wojan Z., Lis W., Wojan K.: Konfrontowanie reprezentatywnych struktur spektralnych odpowiedzi impulsowej kanału głosowego// OSA 2006 : 53 Otwarte Seminarium z Akustyki, Kraków - Zakopane 11-15 września 2006/ Kraków: PTA, 2006, s.177-182
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi