Konkurencja w dostawie regulacyjnych usług systemowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konkurencja w dostawie regulacyjnych usług systemowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę aktualnego sposobu pozyskania usług systemowych w zakresie mocy czynnej i rezerw operacyjnych. Wskazano na wady obecnych mechanizmów. Zarysowano kierunek przekształceń rynku regulacyjnych usług systemowych w celu lepszego funkcjonowania w otoczeniu innych segmentów rynku (w szczególności Rynku Bilansującego) oraz zwiększenia możliwości konkurencji pomiędzy dostawcami usług. Omówiono problemy decentralizacji rynku usług regulacyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 14 - 23,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Bućko P.: Konkurencja w dostawie regulacyjnych usług systemowych// Rynek Energii. -., nr. nr 2 = 75 (2008), s.14-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi