Konkurencyjność i efektywność działania systemów ochrony zdrowia państw Europy Wschodniej i Południowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konkurencyjność i efektywność działania systemów ochrony zdrowia państw Europy Wschodniej i Południowej

Abstrakt

Dystans "zdrowotny" państw Europy środkowo wschodniej i południowej, pomimo osiągania coraz lepszych rezultatów, jest daleki w porównaniu z państwami tzw. "starej unii". Celem opracowania jest relatywna ocena, czy systemy zdrowotne państw, w których występuje konkurencja między płatnikami działają bardziej efektywnie ze względu na osiągane wskaźniki zdrowotne. Nakłady na ochronę zdrowia zostały przedstawione jako: wydatki na ochronę zdrowia, personel medyczny, liczba łóżek w szpitalach, a rezultaty (efekty) działania systemów ochrony zdrowia to: oczekiwana długość życia w zdrowiu, wskaźnik śmiertelności niemowląt, liczba punktów w rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia. Zastosowano następujące metody badawcze: analiza czynnikowa, modelowanie ekonometryczne, analiza reszt modelu. Badanie nie pozwoliło na jednoznaczne wskazanie, że systemy opieki zdrowotnej gdzie występuje konkurencja między płatnikami osiągają znacząco lepsze wskaźniki zdrowotne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania strony 203 - 215
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kujawska J.: Konkurencyjność i efektywność działania systemów ochrony zdrowia państw Europy Wschodniej i Południowej// W : Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania/ ed. Alina Grynia Wilno: Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie, 2014, s.203-215
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi