Konkurencyjność międzynarodowa z uwzględnieniem mechanizmu autokonkurencji - aspekty teoretyczne i praktyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konkurencyjność międzynarodowa z uwzględnieniem mechanizmu autokonkurencji - aspekty teoretyczne i praktyczne

Abstrakt

Publikacja poświęcona bieżącej sytuacji gospodarczej kraju oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw. W rozdziale autorskim przedstawiono najnowsze koncepcje metodologiczne związane z rozwojem teorii konkurencyjności międzynarodowej. Wzrost konkurencyjności każdej gospodarki powinien być efektem wzajemnego oddziaływania prawa i uczciwej konkurencji, czyli mechanizmu nazwanego autokonkurencją.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym - InfoGlobMar 2010 strony 11 - 20
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Adamkiewicz-Drwiłło H.: Konkurencyjność międzynarodowa z uwzględnieniem mechanizmu autokonkurencji - aspekty teoretyczne i praktyczne// Przedsiębiorstwo na rynku globalnym - InfoGlobMar 2010/ ed. eds. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Gutowski, Janusz Żurek. Gdańsk: Fundacja Rozawoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, s.11-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi