Konkursy studenckie jako narzędzie w określaniu potencjału rewitalizacyjnego miejskich terenów zdegradowanych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konkursy studenckie jako narzędzie w określaniu potencjału rewitalizacyjnego miejskich terenów zdegradowanych.

Abstrakt

Zgodnie z zasadami prowadzenia działań rewitalizacyjnych określonych w ustawie o rewitalizacji obowiązującej od 9 października 2015 r. oraz horyzontalnych wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 faza przygotowawcza procesu rewitalizacji powinna zawierać wielopłaszczyznowe analizy zakończone wnioskami aplikacyjnymi ujętymi w gminnych programach rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Artykuł opisuje rolę architektoniczno-urbanistycznych konkursów studenckich prowadzonych we współpracy gmin z uczelniami wyższymi jako nowatorskich działań analityczno-koncepcyjnych, mogących stanowić podstawę do precyzowania zaleceń w strategiach rewitalizacyjnych planowanych przez daną gminę. Wpływ wyników konkursów studenckich na rozwój strategii rewitalizacji miasta przedstawiono na podstawie konkursów prowadzonych cyklicznie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej we współpracy z Referatem Planów i Marketingu Urzędu Miasta Gdańska.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 210 - 222,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Piątkowska K.: Konkursy studenckie jako narzędzie w określaniu potencjału rewitalizacyjnego miejskich terenów zdegradowanych.// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN -, (2018), s.210-222
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi