Konsekwencje jednostronnej euroizacji na przykładzie Kosowa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konsekwencje jednostronnej euroizacji na przykładzie Kosowa

Abstrakt

Przy wszystkich swoich zaletach, jednostronna euroizacja jako procedura przyjęcia nowej, stabilnej waluty generuje także koszty i zagrożenia dla kraju, który w ten sposób wprowadza nowy środek płatniczy. Rezygnacja z istotnych instrumentów makroekonomicznych musi być neutralizowana przez elastyczność rynku pracy. Dlatego, taki sposób stabilizacji waluty, jest przede wszystkim możliwy w przypadku stosunkowo niedużych, otwartych gospodarek, których dochody z tytuły renty menniczej nie są wysokie, jak miało to miejsce w przypadku Kosowa.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 166 - 171,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K.: Konsekwencje jednostronnej euroizacji na przykładzie Kosowa// Pieniądze i Więź. -., nr. Nr 2(47) (2010), s.166-171
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi