Konsorcja formą współpracy bibliotek akademickich i naukowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konsorcja formą współpracy bibliotek akademickich i naukowych.

Abstrakt

W dobie globalizacji biblioteki naukowe stanęły przed nowymi zadaniami związanymi z dostarczaniem użytkownikom elektronicznej informacji naukowej. Ma to jednocześnie bezpośredni wpływ na wspieranie kształcenia ustawicznego w społeczeństwie informacyjnym. Informacja naukowa mająca wymierną wartość rynkową, jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki w Europie. Tworzone w ostatnich latach konsorcja biblioteczne przyczyniają się w sposób zasadniczy do ogromnego wzrostu źródeł elektronicznych dostępnych dla użytkowników w Polsce, zmniejszając jednocześnie dysproporcje w zasobach informacji naukowej w stosunku do krajów Europy Zachodniej i USA.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 0 razy

Licencja

Copyright (Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku 2011)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym strony 81 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kamińska M.: Konsorcja formą współpracy bibliotek akademickich i naukowych.// W : Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym/ ed. Maja Wojciechowska Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2010, s.81-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi