Konstrukcja struktury modelu regionalnego systemu podnoszenia kompetencji IT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konstrukcja struktury modelu regionalnego systemu podnoszenia kompetencji IT

Abstrakt

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wymaga ustawicznego podnoszenia kompetencji IT, tzn. zarówno wiedzy i umiejętności, jak również odpowiednich postaw w zakresie powszechnego posługiwania się informacją. Kształcenie społeczeństwa w zakresie IT jest jednym z istotnych warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W pracy przedstawiono założenia do konstrukcji modelu rozwoju kompetencji informatycznych na poziomie regionalnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie strony 351 - 362
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Forkiewicz M., Tubielewicz A.: Konstrukcja struktury modelu regionalnego systemu podnoszenia kompetencji IT// Komputerowo zintegrowane zarządzanie/ ed. ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s.351-362
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi