konsultacja merytoryczna opracowania wykonanego przez mgr Jolantę Barton Piórkowską, pt. Kwerenda archiwalna i analiza zasobów krajobrazu kulturowego na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ulicą Bukową. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

konsultacja merytoryczna opracowania wykonanego przez mgr Jolantę Barton Piórkowską, pt. Kwerenda archiwalna i analiza zasobów krajobrazu kulturowego na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ulicą Bukową.

Abstrakt

Opracowanie wykonane przez mgr Jolantę Barton Piórkowską dotyczy kwerendy archiwalnej i analizy zasobów krajobrazu kulturowego na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ulicą Bukową. Konsultacja merytoryczna polegała na udzieleniu wskazówek dot. historii opracowywanego terenu i możliwości pozyskania informacji na jego temat z różnorodnych źródeł, wymiany spostrzeżeń dot. występujących elementów dziedzictwa kulturowego, a ostatecznie - na sprawdzeniu merytorycznej poprawności całości opracowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi