Konsultacje społeczne jako element duzych projektów infrastrukturalnych - studia przypadków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konsultacje społeczne jako element duzych projektów infrastrukturalnych - studia przypadków

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono aspekt przeprowadzania konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy faktycznie istnieje potrzeba, czy też konieczność prowadzenia konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych, jak szeroko prowadzić konsultacje, czy jest wskazane i efektywne ponoszenie nakładów finansowych na konsultacje w szerokim gronie interesariuszy oraz, czy wystarczy ograniczać się tylko do interesariuszy wewnętrznych. Celem opracowania jest także wskazanie zakresu wpływu konsultacji społecznych na realizację założeń społecznej odpowiedzialności i dążeń do zrównoważonego rozwoju. Analizowano dwa projekty. Jest to budowa obwodnicy miasta i linii kolejowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji strony 318 - 329
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Jakubczyk K., Wirkus M.: Konsultacje społeczne jako element duzych projektów infrastrukturalnych - studia przypadków// W : Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji/ ed. pod red. R. Knosali Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s.318-329
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi