Kontrastowe kolorowanie grafów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontrastowe kolorowanie grafów

Abstrakt

Niniejszy rozdział omawia kontrastowe kolorowanie grafów. Podana zostałajego definicja i podstawowe własności, zastosowania oraz złożoność oblicze-niowa problemów rozważanych w ramach tej dziedziny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów strony 112 - 131
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Meta Tagi