Kontrola przebiegu adaptacyjnej, osobniczo zmiennej terapii farmakologicznej z wykorzystaniem modelowania procesu dystrybucji leku. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontrola przebiegu adaptacyjnej, osobniczo zmiennej terapii farmakologicznej z wykorzystaniem modelowania procesu dystrybucji leku.

Abstrakt

Przedstawiono projekt systemu wspomagającego pracę lekarza. System pozwala na przeprowadzenie symulacji zachowania leku w organizmie z wykorzystaniem kompartmentowego modelu dystrybucji leku. Parametry modelu mogą być korygowane na podstawie wyników wykonywanych w trakcie terapii badań stężenia leku w organizmie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne strony 195 - 201,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kalicka R., Bochen D.: Kontrola przebiegu adaptacyjnej, osobniczo zmiennej terapii farmakologicznej z wykorzystaniem modelowania procesu dystrybucji leku.// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -., nr. 1 (2003), s.195-201
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi